Podlahová LED projekce zvyšuje bezpečnost práce

Ostatní

Written by:

Dodržet plán bozp je snahou každého zaměstnavatele a každé firmy. Pracovní úrazy jsou nepříjemné nejen pro samotné zraněné zaměstnance, ale ve svém důsledku snižují i produktivitu a efektivitu práce celé firmy. Celá řada pracovních úrazů je napůrosto zbytečná, jelikož vzniká v důsledku nepozornosti a tak zvané provozní slepoty. Tento jev každý známe i z běžného života, když se pohybujeme delší dobu v určitém prostředí. Sice víme o všech možných místech, kde nám hrozí zranění, ale po čase je prostě přestáváme vnímat. Mnohem závažnější následky může mít provozní slepota ve výrobním provozu.

Co dělat proti provozní slepotě?

Pokud selhává jakákoliv prevence pracovních úrazů, najdete řešení u firmy Visap, která pomáhá výrobním provozům eliminovat provozní slepotu a její následky. Její opatření spočívá v optické signalizaci pomocí strategicky rozmístěných projektorů znázorňujících zvolené výstrahy, pokyny nebo informace před vstupem do vybraných zón. Optická signalizace upozorňuje každou osobu pohybující se ve výrobním provozu na rizika, zlepšuje orientaci v hůře osvětlených místech. V podstatě se jedná o promítání výstražných značek, jako je třeba „STOP“ na podlahu přímo před procházejícího se zaměstnance. Tato výrazná světelná značka přiměje každého k zastavení a rozhlédnutí mnohem účiněji, než veškeré výstražné nápisy, tabulky a jiná varování.

Jak navázat spolupráci s firmou Visap?

Stačí se s firmou spojit prostřednictvím telefonu nebo „kontaktního okna“ pro rychlou poptávku. Pracovníci firmy Visap si s vámi sjednají nezávaznou schůzku přímo ve výrobním provozu. Seznámí se s prostředím, důkladně zanalyzují celý výrobní proces a po vzájemné konzultaci s vedením firmy navrhnou optimální řešení. Jeho výsledkem je větší bezpečnost práce, lepší pracovní prostředí a v neposlední také zvýšená atraktivita a důvěryhodnost vaší firmy v očích obchodních partnerů, ale i samotných vašich zaměstnanců.